Šachový turnaj

Medzinárodný šachový turnaj


SOŠ technická v Čadci privítala na svojej pôde mladých šachistov z družobných škôl z Českej republiky a Poľskej republiky na medzinárodnom šachovom turnaji, ktorý sa konal 27. septembra 2017.
Na turnaji sa zúčastnili žiaci z týchto stredných odborných škôl:
• Strědní odborná škola Frýdek – Místek
• Zespól Szkól Technicznych i Ogólnoksztalcacych Skoczow
• Strědní odborná škola Třineckých železáren
• Zespól Szkól im. Jana Pawla II Zdzieszowice
• Stredná odborná škola technická Čadca


SOŠ technickú v Čadci reprezentovali žiaci Juraj Adamčík II.B a Vladimír Krenželok II.F.
Súťažné družstvá boli dvojčlenné a hralo sa spôsobom „každý s každým". Za víťazstvo získalo družstvo 1 bod, za remízu ½ boda. O víťazovi turnaja rozhodla výborná hra chlapcov zo Skoczowa, ktorí porazili všetkých svojích súperov.


Šachový turnaj prebiehal v priateľskej atmosfére a zástupcovia jednotlivých škôl dokázali, že im nechýba súťaživosť a ich príprava na turnaj bola na vysokej úrovni. Ak budú usilovne trénovať, sú schopní neustále sa zlepšovať.
Výsledková listina:
1. miesto Zespól Szkól Technicznych i Ogólnoksztalcacych Skoczow
2. miesto Stredná odborná škola technická Čadca
3. miesto Strědní odborná škola Třineckých železáren
4. miesto Zespól Szkól im. Jana Pawla II Zdzieszowice
5. miesto Strědní odborná škola Frýdek – Místek
Po turnaji konštatovali všetky družstvá, že turnaj sa im veľmi páčil a tešia sa na ďalší ročník.