Faktúry 2011

Faktúry 2011

Faktúra č. 3452-2010 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 3453-2010 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0005-2011 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0009-2011, list 2 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0014-2011 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0015-2011 list 2 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0016-2011 list 2list 3list 4list 5 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0017-2011 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0019-2011 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0020-2011 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0057-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0058-2011 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0059-2011, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0060-2011, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (12. 01. 2011)

Faktúra č. 0065-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 0066-2011 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 0084-2011 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 0097-2011 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 0098-2011, list 2 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 00102-2011 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 00129-2011, list 2 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 0131-2011, list 2 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 0132-2011 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 0133-2011 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 147-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 148-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 157-2011 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 158-2011, list 2, list 3, list 4 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 163-2011, list 2 - zverejnené dňa (21. 01. 2011)

Faktúra č. 170-2011 - zverejnené dňa (26. 01. 2011)

Faktúra č. 171-2011 - zverejnené dňa (26. 01. 2011)

Faktúra č. 177-2011 - zverejnené dňa (26. 01. 2011)

Faktúra č. 267-2011, list 2,- zverejnené dňa (02. 02. 2011)

Faktúra č. 268-2011, list 2,- zverejnené dňa (02. 02. 2011)

Faktúra č. 274-2011, list 2,- zverejnené dňa (02. 02. 2011)

Faktúra č. 275-2011 - zverejnené dňa (02. 02. 2011)

Faktúra č. 276-2011- zverejnené dňa (02. 02. 2011)

Faktúra č. 277-2011- zverejnené dňa (02. 02. 2011)

Faktúra 293-2011- zverejnené dňa (03. 02. 2011)

Faktúra 294-2011, list 2, list 3- zverejnené dňa (03. 02. 2011)

Faktúra 295-2011- zverejnené dňa (03. 02. 2011)

Faktúra č. 315-2011, list 2, - zverejnené dňa (08. 02. 2011)

Faktúra č. 322-2011- zverejnené dňa (08. 02. 2011)

Faktúra č. 332-2011- zverejnené dňa (08. 02. 2011)

Faktúra č. 343-2011- zverejnené dňa (09. 02. 2011)

Faktúra č. 344-2011, list 2- zverejnené dňa (09. 02. 2011)

Faktúra č. 345-2011- zverejnené dňa (09. 02. 2011)

Faktúra č. 348-2011- zverejnené dňa (11. 02. 2011)

Faktúra č. 349-2011, list 2, list 3, list 4, list 5- zverejnené dňa (11. 02. 2011)

Faktúra č. 369-2011- zverejnené dňa (11. 02. 2011)

Faktúra č. 371-2011, list 2, list 3- zverejnené dňa (11. 02. 2011)

Faktúra č. 372-2011, list 2, list 3, list 4, list 5, list 6- zverejnené dňa (11. 02. 2011)

Faktúra č. 373-2011- zverejnené dňa (11. 02. 2011)

Faktúra č. 374-2011, list 2- zverejnené dňa (11. 02. 2011)

Faktúra č. 375-2011- zverejnené dňa (11. 02. 2011)

Faktúra č. 376-2011, list 2, list 3, list 4- zverejnené dňa (11. 02. 2011)

Faktúra č. 392-2011, list 2- zverejnené dňa (21. 02. 2011)

Faktúra č. 393-2011, list 2, list 3, list 4, list 5, list 6, list 7- zverejnené dňa (21. 02. 2011)

Faktúra č. 409-2011- zverejnené dňa (21. 02. 2011)

Faktúra č. 410-2011, list 2- zverejnené dňa (21. 02. 2011)

Faktúra č. 411-2011- zverejnené dňa (21. 02. 2011)

Faktúra č. 412-2011, list 2- zverejnené dňa (21. 02. 2011)

Faktúra č. 419-2011- zverejnené dňa (23. 02. 2011)

Faktúra č. 420-2011, list 2- zverejnené dňa (23. 02. 2011)

Faktúra č. 436-2011- zverejnené dňa (23. 02. 2011)

Faktúra č. 464-2011- zverejnené dňa (23. 02. 2011)

Faktúra č. 465-2011- zverejnené dňa (23. 02. 2011)

Faktúra č. 471-2011- zverejnené dňa (28. 02. 2011)

Faktúra č. 472-2011, list 2- zverejnené dňa (28. 02. 2011)

Faktúra č. 491-2011- zverejnené dňa (28. 02. 2011)

Faktúra č. 500-2011, list 2- zverejnené dňa (03. 03. 2011)

Faktúra č. 501-2011- zverejnené dňa (03. 03. 2011)

Faktúra č. 506-2011- zverejnené dňa (03. 03. 2011)

Faktúra č. 507-2011- zverejnené dňa (03. 03. 2011)

Faktúra č. 538-2011, list 2, list 3- zverejnené dňa (03. 03. 2011)

Faktúra č. 551-2011, list 2- zverejnené dňa (07. 03. 2011)

Faktúra č. 552-2011- zverejnené dňa (07. 03. 2011)

Faktúra č. 556-2011- zverejnené dňa (07. 03. 2011)

Faktúra č. 559-2011- zverejnené dňa (07. 03. 2011)

Faktúra č. 571-2011, list 2- zverejnené dňa (08. 03. 2011)

Faktúra č. 572-2011, list 2- zverejnené dňa (08. 03. 2011)

Faktúra č. 580-2011, list 2, list 3- zverejnené dňa (10. 03. 2011)

Faktúra č. 581-2011, list 2, list 3, list 4, list 5- zverejnené dňa (10. 03. 2011)

Faktúra č. 582-2011, list 2, list 3, list 4, list 5- zverejnené dňa (10. 03. 2011)

Faktúra č. 586-2011, list 2- zverejnené dňa (16. 03. 2011)

Faktúra č. 587-2011- zverejnené dňa (16. 03. 2011)

Faktúra č. 594-2011- zverejnené dňa (16. 03. 2011)

Faktúra č. 595-2011- zverejnené dňa (16. 03. 2011)

Faktúra č. 596-2011- zverejnené dňa (16. 03. 2011)

Faktúra č. 601-2011- zverejnené dňa (16. 03. 2011)

Faktúra č. 602-2011- zverejnené dňa (16. 03. 2011)

Faktúra č. 614-2011, list 2- zverejnené dňa (17. 03. 2011)

Faktúra č. 615-2011, list 2- zverejnené dňa (17. 03. 2011)

Faktúra č. 616-2011- zverejnené dňa (17. 03. 2011)

Faktúra č. 617-2011- zverejnené dňa (17. 03. 2011)

Faktúra č. 619-2011, list 2- zverejnené dňa (17. 03. 2011)

Faktúra č. 620-2011, list 2- zverejnené dňa (17. 03. 2011)

Faktúr č. 638-2011, list 2- zverejnené dňa (22. 03. 2011)

Faktúr č. 639-2011, list 2, list 3, list 4, list 5- zverejnené dňa (22. 03. 2011)

Faktúr č. 657-2011- zverejnené dňa (22. 03. 2011)

Faktúr č. 658-2011, list 2- zverejnené dňa (22. 03. 2011)

Faktúra č. 663-2011, list 2- zverejnené dňa (22. 03. 2011)

Faktúra č. 665-2011- zverejnené dňa (22. 03. 2011)

Faktúra č. 666-2011, list 2- zverejnené dňa (22. 03. 2011)

Faktúra č. 668-2011, list 2- zverejnené dňa (24. 03. 2011)

Faktúra č. 670-2011- zverejnené dňa (24. 03. 2011)

Faktúra č. 671-2011, list 2- zverejnené dňa (24. 03. 2011)

Faktúra č. 692-2011- zverejnené dňa (31. 03. 2011)

Faktúra č. 695-2011- zverejnené dňa (31. 03. 2011)

Faktúra č. 696-2011, list 2- zverejnené dňa (31. 03. 2011)

Faktúra č. 724-2011- zverejnené dňa (05. 04. 2011)

Faktúra č. 735-2011, list 2- zverejnené dňa (05. 04. 2011)

Faktúra č. 736-2011- zverejnené dňa (05. 04. 2011)

Faktúra č. 737-2011- zverejnené dňa (05. 04. 2011)

Faktúra č. 741-2011, list 2- zverejnené dňa (06. 04. 2011)

Faktúra č. 749-2011, list 2- zverejnené dňa (06. 04. 2011)

Faktúra č. 750-2011- zverejnené dňa (06. 04. 2011)

Faktúra č. 755-2011- zverejnené dňa (06. 04. 2011)

Faktúra č. 756-2011- zverejnené dňa (06. 04. 2011)

Faktúra č. 762-2011- zverejnené dňa (08. 04. 2011)

Faktúra č. 787-2011- zverejnené dňa (08. 04. 2011)

Faktúra č. 788-2011- zverejnené dňa (08. 04. 2011)

Faktúra č. 796-2011, list 2- zverejnené dňa (08. 04. 2011)

Faktúra č. 797-2011- zverejnené dňa (08. 04. 2011)

Faktúra č. 798-2011- zverejnené dňa (08. 04. 2011)

Faktúra č. 799-2011- zverejnené dňa (08. 04. 2011)

Faktúra č. 800-2011, list 2, list 3, list 4, list 5- zverejnené dňa (08. 04. 2011)

Faktúra č. 823-2011, list 2, list 3, list 4, list 5- zverejnené dňa (11. 04. 2011)

Faktúra č. 824-2011, list 2, list 3- zverejnené dňa (11. 04. 2011)

Faktúra č. 825-2011- zverejnené dňa (11. 04. 2011)

Faktúra č. 848-2011 - zverejnené dňa (18. 04. 2011)

Faktúra č. 853-2011 - zverejnené dňa (18. 04. 2011)

Faktúra č. 854-2011 - zverejnené dňa (18. 04. 2011)

Faktúra č. 855-2011 - zverejnené dňa (18. 04. 2011)

Faktúra č. 856-2011, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (18. 04. 2011)

Faktúra č. 857-2011, list 2 - zverejnené dňa (18. 04. 2011)

Faktúra č. 889-2011 - zverejnené dňa (18. 04. 2011)

Faktúra č. 890-2011, list 2 - zverejnené dňa (18. 04. 2011)

Faktúra č. 1057-2011, list 2 - zverejnené dňa (18. 04. 2011)

Faktúra č. 1058-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (18. 04. 2011)

Faktúra č. 1142-2011 - zverejnené dňa (27. 04. 2011)

Faktúra č. 1143-2011, list 2 - zverejnené dňa (27. 04. 2011)

Faktúra č. 1144-2011, list 2 - zverejnené dňa (27. 04. 2011)

Faktúra č. 1145-2011 - zverejnené dňa (27. 04. 2011)

Faktúra č. 1146-2011, list 2 - zverejnené dňa (27. 04. 2011)

Faktúra č. 1170-2011, list 2 - zverejnené dňa (27. 04. 2011)

Faktúra č. 1171-2011 - zverejnené dňa (27. 04. 2011)

Faktúra č. 1172-2011, list 2 - zverejnené dňa (27. 04. 2011)

Faktúra č. 1186-2011 - zverejnené dňa (27. 04. 2011)

Faktúra č. 1187-2011 - zverejnené dňa (27. 04. 2011)

Faktúra č. 1494-2011, list 2 - zverejnené dňa (29. 04. 2011)

Faktúra č. 1495-2011- zverejnené dňa (29. 04. 2011)

Faktúra č. 1496-2011, list 2- zverejnené dňa (29. 04. 2011)

Faktúra č. 1497-2011- zverejnené dňa (29. 04. 2011)

Faktúra č. 1498-2011- zverejnené dňa (29. 04. 2011)

Faktúra č. 1499-2011, list 2- zverejnené dňa (29. 04. 2011)

Faktúra č. 1609-2011 - zverejnené dňa (20. 05. 2011)

Faktúra č. 1620-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (20. 05. 2011)

Faktúra č. 1930-2011 - zverejnené dňa (07. 06. 2011)

Faktúra č. 1943-2011 - zverejnené dňa (09. 06. 2011)

Faktúra č. 1954-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (16. 06. 2011)

Faktúra č. 1955-2011, list 2, list 3, list 4 - zverejnené dňa (16. 06. 2011)

Faktúra č. 2178-2011 - zverejnené dňa (06. 07. 2011)

Faktúra č. 2242-2011 - zverejnené dňa (13. 07. 2011)

Faktúra č. 2245-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (13. 07. 2011)

Faktúra č. 2292-2011, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (13. 07. 2011)

Faktúra č. 2306-2011, list 2 - zverejnené dňa (13. 07. 2011)

faktúra č. 2317-2011 - zverejnené dňa (02. 08. 2011)

Faktúra č. 2347-2011, list 2, list 3, list 4 - zverejnené dňa (02. 08. 2011)

Faktúra č. 2370-2011 - zverejnené dňa (10. 08. 2011)

Faktúra č. 23762011, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (10. 08. 2011)

Faktúra č. 2405-2011 - zverejnené dňa (25. 08. 2011)

Faktúra č. 2412-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (25. 08. 2011)

Faktúra č. 2519-2011, list 2 - zverejnené dňa (12. 09. 2011)

Faktúra č. 2584-2011, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (22. 09. 2011)

Faktúra č. 2963-2011 - zverejnené dňa (12. 10. 2011)

Faktúra č. 2992-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (12. 10. 2011)

Faktúra č. 2993-2011, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (12. 10. 2011)

Faktúra č. 3077-2011, list 2 - zverejnené dňa (24. 10. 2011)

Faktúra č. 3080-2011, list 2, list 3, list 4 - zverejnené dňa (24. 10. 2011)

Faktúra č. 3239-2011 - zverejnené dňa (11. 11. 2011)

Faktúra č. 3243-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (11. 11. 2011)

Faktúra č. 3247-2011 - zverejnené dňa (11. 11. 2011)

Faktúra č. 3270-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (11. 11. 2011)

Faktúra č. 3271-2011, list 2, list 3, list 4, list 5 - zverejnené dňa (11. 11. 2011)

Faktúra č. 3363-2011 - zverejnené dňa (29. 11 2011)

Faktúra č. 3392-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (29. 11 2011)

Faktúra č. 3512-2011 - zverejnené dňa (07. 12. 2011)

Faktúra č. 3542-2011, list 2 - zverejnené dňa (07. 12. 2011)

Faktúra č. 3568-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (12. 12. 2011)

Faktúra č. 3571-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (12. 12. 2011)

Faktúra č. 3605-2011 - zverejené dňa (14. 12. 2011) 

Faktúra č. 3658-11 - zverejené dňa (16. 12. 2011)

Faktúra č. 3680-2011, list 2 - zverejnené dňa (20. 12. 2011)

Faktúra č. 3692-2011, list 2, list 3 - zverejnené dňa (22. 12. 2011)

Faktúra č. 3653-2011, list 2 - zverejenené dňa (22. 12. 2011)

Faktúra č. 3745-2011 - zverejnené dňa (10. 01. 2012)

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti