Výchovný poradca

kontakt

 

PLÁN ČINNOSTI september 2020

Školské povinnosti - doniesť vyplnené tlačivá:
VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK

- používať ochranné pomôcky / rúško, dezinfekcia rúk, odstupy/
- začiatok vyučovania - 7.55 hod
- koniec vyučovania - 14.10 hod /7.vyuč. hodina/

- Občianske združenie - odovzdať 10,- €
- do 22.09.2020 prihlásiť sa na KRÚŽKY
/odovzdať podpísaný vzdelávací poukaz vedúcemu krúžku/

Športové akcie
- 11. 09. 2020 účelové cvičenie pre 1. ročníky / I.A,B,C,D,E/
- 04. 09. 2020 účelové cvičenie pre 2. ročníky / II.A,B,C,D,E, F/
- 07 – 09. 09. 2020 účelové cvičenie pre 3. ročníky / III.A,B,C,D,E /

30. 09. 2020 – triedne rodičovské združenie pre prvé ročníky / I.A,B,C,D,E /