Školský psychológ

p

p

Vážení rodičia, milí žiaci,

dávame Vám do pozornosti informáciu, že bol novelizovaný Trestný zákon s účinnosťou od 01.07.2021, kde bol doplnený bod: „§ 360b Nebezpečné elektronické obťažovanie. (kde môže patriť i „kyberšikana").

Hoci sa blíži leto a deti nebudú pod dohľadom školy, existuje spôsob ako sa spojiť s odborníkmi a požiadať o pomoc.

Ak chces chatovať:
IPčko.sk (každý deň od 7.00 do 24.00)
Dobrá linka (každý pracovný deň od 15.00 do 20.00)
Pomoc.sk (každý deň od 18.00 do 22.00)
Linka deti.sk (každý pracovný deň od 14.00 do 19.00)
Prevencia kriminality.sk

Ak chceš volať:
Linka detskej istoty – 116 111
Linka detskej dôvery – 055/234 72 72
Linka Nezabúdka – 0800 800 566

Ak chceš napísať email:
ipcko@ipcko.sk
potrebujem@pomoc.sk
odkazy@linkadeti.sk
poradna@dobralinka.sk
pomocobetiam@minv.sk

NEZOSTÁVAJ S PROBLÉMOM SÁM/SAMA

S pozdravom
Mgr. Mária Skaličanová
školský psychológ

 

PLAG1

PLAGAT2

odp