Národný cintorín v Martine

V poobedňajších hodinách 29.05.2018 žiaci prvých ročníkov navštívili Národný cintorín v Martine. Týmto pietnym a zároveň významným miestom nás sprevádzala p. Valocká. Informovala nás, že to bol povodne cintorín pre obyvateľov Turčianskeho Svätého Martina . Svoj význam pre Slovákov začal nadobúdať od roku 1866 – od veľkolepého pohrebu Karola Kuzmányho, národného buditeľa a prvého podpredsedu Matice slovenskej, ktorý sa stal akousi národnou manifestáciou. Odvtedy začali pribúdať hroby ďalších významných predstaviteľov národného, kultúrneho, spoločenského, politického i hospodárskeho života, kňazov, lekárov, pedagógov, vedcov, richtárov, potomkov šľachtických rodov, remeselníkov, mešťanov a ďalších, ktorí sa v Martine narodili, žili, zomreli. Slováci začali vnímať tento cintorín ako výnimočný pre náš národ, a tak naň boli postupne prevezené aj ostatky ďalších významných osobností, ktoré zomreli inde (M. Kukučín, J. Kráľ, J. Jesenský, Š. Krčméry, M. Galanda, K. Plicka, Š. M. Daxner, I. Stodola, J. Cíger-Hronský, M. Hodža, K. Čulen...). Dnes ich je tam pochovaných vyše štyristo významných osobností. Žiakov zaujal aj pomník olympionikov v tvare piatich vápencových gulí , ako symbol olympijských kruhov . Pamätník je zasvätený všetkým našim zosnulým olympionikom, nielen medailistom. Poslednou zastávkou bola historické studňa, ktorá bola obnovená a je funkčná.

ncm