Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite

Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline pripravila dňa 8.2.2017 „Deň otvorených dverí" pre študentov stredných odborných škôl a vybrané podniky.
Dňa otvorených dverí sa zúčastnili žiaci zo IV.B, študijný odbor mechanik nastavovač. Dopravu žiakov zabezpečil podnik Schaeffler KNM. Žiaci mali možnosť prezrieť si priestory ŽU. Podujatie sprevádzal moderátor RTVS a motocyklový pretekár Marcel Zgravčák.
Prodekan pre vzdelávanie oboznámil prítomných so študijnými odbormi. Zástupcovia zamestnávateľov- firma Scheafler, Tatravagónka Poprad, Wolsfagen Martin, Dafoss Považská Bystrica prezentovali svoju firmu a spoluprácu s VŠ a to nielen po skončení štúdia. Záverom si študenti prezreli študentskú Menzu, novovybudovanú univerzitnú knižnicu a internáty.


                                                                  Vých. poradca Mgr. Kolenová

dod