Florbalový turnaj

Dňa 20.11.2018 sa na Strednej odbornej škole technickej v Čadci uskutočnil florbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili štyri školy z nášho okresu. Prišli žiaci zo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou ďalej žiaci z Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu a taktiež žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci.

Celý turnaj prebiehal v priateľskej atmosfére a diváci mali možnosť vidieť celkovo šesť dramatických zápasov s množstvom pekných akcií a zvratov. Žiaci mali možnosť vyskúšať si nové florbalové vybavenie, ktoré sa Strednej odbornej škole technickej v Čadci podarilo získať cez projekt „vráťme šport do škôl" a taktiež novú telocvičňu, ktorú škola vybudovala. Tieto okolnosti napomohli zabezpečiť dokonalé podmienky pre hru ako je florbal.

Po odohraní posledného zápasu sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a poháre žiakom odovzdal podpredseda Žilinského samosprávneho kraja pán Ing. Peter Weber. Na prvom mieste sa umiestnila SOŠ drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou, na druhom mieste sa umiestnila OA Dušana Metoda Janotu v Čadci, tretie miesto obsadila domáca SOŠ technická Čadca a štvoricu uzatvorila SOŠ obchodu a služieb v Čadci. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vytvorenie príjemnej športovej atmosféry a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

fr1

fr2