Župná kalokagatia v Žiline

Dňa 23. septembra 2016 sa žiaci Strednej odbornej školy technickej v Čadci zúčastnili na krajskom kole "Župnej kalokagatie", ktorá sa konala v Spojenej škole v Žiline. Umiestnili sa na 2. mieste.

Zúčastnili sa:

Jozef Herman

Miroslav Grečmal

Miroslav Kubov

Dávid Halvoník

Juraj Krížek

11111111