Vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2018/2019

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja si Vám dovoľuje dať do pozornosti informáciu ohľadom možnosti vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2018/2019, ktoré absolventom stredných škôl s maturitou ponúka na svoje náklady Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
Vysokoškolské štúdium zabezpečuje štátna vojenská vysoká škola Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši.
Vysokoškolské štúdium je zamerané výlučne na prípravu profesionálnych vojakov budúcich dôstojníkov Ozbrojených síl SR. Ponúka možnosť štúdia perspektívnych študijných programov a po ukončení štúdia zaujímavú prácu v niektorom z vojenských útvarov a zariadení OS SR. Od záujemcov o štúdium sa očakáva bezúhonnosť, dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a psychická odolnosť.
Ponúkané vysokoškolské štúdium je možné na troch vysokých školách (viď príloha) a je využiteľné aj na civilnom trhu práce. Študijné programy, možnosti štúdia, podmienky, uplatnenie atď. sú uvedené v prílohe.

Ďalšie potrebné informácie o možnosti štúdia sú zverejnené na internetovej stránke www.vojak.mil.sk ; www.personal.mil.sk alebo www.aos.sk

 

pdf