Kedy ma osloviť

Pre žiakov, ak:
- Hľadáte riešenia ako zvládať stres
- Sa cítite preťažení
- Neviete kam na vysokú školu
- Máte problémy s učením
- Vám chýba sebadôvera
- Sa cítite nepochopení
- Vás niečo ťaží a radi by ste sa zdôverili
- Chcete lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť svoje sebauvedomenie
- Máte chuť vyskúšať si relaxačné cvičenia
- Sa potrebujete o niečom porozprávať a ujasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zveriť
- máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľom a chceli by ste poradiť, ako vzťahy zlepšiť
- vás trápi tréma, strach zo skúšania

Pre učiteľov ponúkam:

- Pomoc pri vytváraní metodických materiálov
- Realizácia preventívnych programov a aktivít
- Vytváranie plánov pre integrovaných žiakov
- Možnosť konzultácie pri osobných aj profesijných problémov
- Pomoc pri riešení výukových a výchovných problémov u žiakov
- Poradenstvo pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi

Rodičov ponúkam

- Odborné poradenstvo pri výchovno-vzdelávacích potrebách detí
- Nasmerovanie pri psychodiagnostike dieťaťa
- Pomoc pri hľadaní riešenia v prípade rovesníckych vzťahových problémov
- ak sa rozhodujete spolu s Vašimi deťmi o voľbe ich budúceho povolania a potrebujete sa uistiť o vhodnosti voľby
- pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov