BLOG KORONAprázdniny

Milí žiaci a rodičia,
ocitli sme sa spolu v situácií, kedy pár dní nebude prebiehať vyučovanie v škole. Zažívame spoločne novú skúsenosť, ktorá prináša mnoho emócií. Starí i mladí môžu cítiť strach, neistotu, nervozitu alebo prekvapenie. Všetko je prirodzené. Náš ľudský svet je nastavený tak, že si myslíme, že dokážeme predpokladať budúcnosť. Keď ráno v pondelok vstávame myslíme si, že celý týždeň budeme v škole alebo v práci, budeme sa správať ako zvyčajne, budeme stretávať tých istých ľudí, zažijeme zvyčajné situácie ako písomku, výučbu, telesnú, rozhovory, obedy. Keď škola skončí, predpokladáme ako pôjdeme na autobus a budeme sa doma venovať zvyčajným aktivitám. Takto fungujeme takmer celý život, lebo našťastie žijeme v bezpečnej krajine, takže sa nebojíme zvýšenej kriminality alebo vojny. Fungujeme teda tak, že sa ani nezamýšľame nad každým úkonom, ktorý robíme. Nezamýšľame sa nad tým, lebo to jednoducho nie je nutné. A mozog nerobí, to čo nie je dôležité. Náš mozog využíva rôzne skratky, aby sa nepreťažil a šetrí svoje sily tým, že monitoruje okolie a v prípade potreby zasiahne. Uvediem príklad. Pri bežnej prechádzke po meste, keď poznáme oblasť, v ktorej sa pohybujeme sa nezamýšľame, nad každým jedným krokom, nad každou odbočkou. Počas cesty sa môžeme rozprávať, počúvať hudbu. A keď vidíme na semafore červeného panáčika zastavíme, tiež úplne automaticky, lebo máme s takou situáciou skúsenosť a vedomosť čo treba urobiť. Avšak, keď po pokojnej ceste, kde nechodí veľa áut odrazu počujeme ako sa na nás zozadu rúti auto, zľakneme sa a odskočíme. To znamená, že náš mozog šetril energiu, aby vedel v správnom okamihu zareagovať.
Presne toto sa deje teraz. Boli sme zvyknutí a predpokladali sme, že po jarných prázdninách príde voľno až na Veľkú noc. Predpokladali sme, že keď sme odolní voči chrípke a prekonali sme kiahne a sme zaočkovaní, nemalo by byť naše zdravie vážne ohrozené. Predpokladali sme, že sa uskutočnia naše aktivity, ktoré sme si naplánovali a zakaždým sa aj udiali. Ako je nedeľná svätá omša, tréning, návšteva kina či vycestovanie za rodinou. A predpoklad sa nesplnil.
Môžeme cítiť nervozitu, strach a stres, lebo zažívame to, čo sme nepredpokladali, to čo nie je zvyčajné. Preto sú všetky naše reakcie v poriadku, lebo náš mozog presne vie, kedy čo spustiť, aby sme boli chránení.
Teraz, keď vieme pomenovať, čo sa v nás odohráva, skúsme tieto dni, využiť pre nás, čo najlepšie. Z náboženského pohľadu sme v období pôstu. Máme príležitosť stíšiť sa a pozrieť sa do svojho vnútra a urobiť si tam troška poriadok. Kto nevie, ako má začať, môže má kedykoľvek osloviť. Rovnako ako všetci učitelia sme pre žiakov prístupní online počas trvania opatrenia.
Ešte by som rada žiakom odporučila, aby od zajtra neprešli do mentálneho stavu prázdnin. Nasledujúce dni treba dodržiavať rovnaký časový harmonogram ako v škole. Ostávajte pri rovnakom nastavení ranného vstávania, raňajok, hygieny a rozcvičky, a potom od približne ôsmej hodiny rannej sa venujte systematickému pravidelnému učeniu podľa inštrukcií učiteľov. Samozrejme pri zmene typu učenia si doprajte krátke pauzy a dostatok tekutín a stravy. V poobedňajších hodinách sa s rodičmi doma porozprávajte, čo ste sa nové naučili, zahrajte sa a rozvíjajte svoju kreativitu a talent. Nezabúdajte ani na šport a čerstvý vzduch, avšak tímové stretnutia vymeňte za individuálne prechádzky. Nestretávajte sa vo veľkých skupinách, kamarátov kontaktujte cez sociálne siete a venujte svoj čas na rozhovor so súrodencom alebo rodičom.
Verím, že všetko zvládneme a nasledujúce obdobie využijeme na budovanie fyzického a psychického zdravia.
S pozdravom Vaša psychologička,
Mgr. Mária Skaličanová