• 12. jún - Deň boja proti detskej práci

• Celosvetová nezisková organizácia UNICEF odhaduje, že detskú prácu vykonáva každé 6. dieťa vo veku od 5 do 14 rokov, čo celosvetovo predstavuje približne 150 miliónov detí. Veľmi často deti pracujú preto, aby finančne podporili svoju rodinu. Následkom detskej práce je neabsolvovanie školskej dochádzky a nevzdelanosť, ale čo je horšie, často aj psychická ujma, zlé zaobchádzanie, týranie, zneužívanie, obchod s deťmi alebo detské sobáše. Dávame do pozornosti informácie a rady pre žiakov a rodičov v linku nižšie:


https://www.zilinskazupa.sk/files/2021/06_jun/13.6/brozura-prevencia-kriminality-mne-nemoze-stat.pdf


V súvislosti s detskou prácou dávame do pozornosti dokument „V tieni kakaovníka", ktorý mapuje zásadné podmienky pestovania kakaa ako: nízke výkupné ceny, chudobu pestovateľov, detskú prácu, obchod s ľuďmi aj výrub dažďových pralesov. Dokument bol ocenený na Medzinárodnom filmovom festivale Agrofilm v Nitre a získal tiež cenu Osiris FAO, ktorú udeľuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN za najlepšie spracovanie medzinárodnej témy. Autormi sú Stanislav Komínek a Lukáš Matěna z Fairtrade Česko a Slovensko.


Mgr. Mária Skaličanová - školský psychológ