K R I T É R I A pre prijímanie uchádzačov

K R I T É R I A
pre prijímanie uchádzačov na štvorročné štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.

png

K R I T É R I A
pre prijímanie uchádzačov na trojročné štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.

png

K R I T É R I A
pre prijímanie uchádzačov na štvorročné štúdium do 1. ročníka v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2020/2021.

png