K R I T É R I A pre prijímanie uchádzačov

K R I T É R I A
pre prijímanie uchádzačov na štvorročné štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019.

w

K R I T É R I A
pre prijímanie uchádzačov na trojročné štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019.

w

K R I T É R I A
pre prijímanie uchádzačov na štvorročné štúdium do 1. ročníka v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019.

w

K R I T É R I A
pre prijímanie uchádzačov na nadstavbové štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

 PDF

K R I T É R I A
pre prijímanie uchádzačov na trojročné štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019.

pdf