K R I T É R I A pre príímanie uchádzačov v 2.kole

K R I T É R I A
pre prijímanie uchádzačov v 2.kole na štvorročné štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020.

 

pdf

K R I T É R I A
pre prijímanie uchádzačov v 2.kole na trojročné štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020.

 

pdf

K R I T É R I A
pre prijímanie uchádzačov v 2.kole na štvorročné štúdium do 1. ročníka v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2019/2020.

 

pdf