Ponuka odborov pre aktuálny školský rok

Výpis všetkých odborov

 

Študijné odbory:

 

2411 K

Mechanik nastavovač

2413 K

Mechanik strojov a zariadení

2697 K

Mechanik elektrotechnik

3658 K

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení

 


Všetky študijné odbory majú dĺžku štúdia 4 roky a vykonaním maturitnej skúšky získava absolvent maturitné vysvedčenie a výučný list.

 

Učebné odbory:

 

2464 H

Strojný mechanik

2487 H 01

Autoopravár – mechanik

2487 H 02

Autoopravár – elektrikár

2683 H 11

Elektromechanik – silnoprúdová technika

3678 H

Inštalatér

2433 H

Obrábač kovov

 


 V 3-ročnom štúdiu, absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Najlepší žiaci získajú osvedčenie SOPK. Je možné pokračovať v štúdiu dennou formou nadstavbového štúdia.Ak žiaci študijných alebo učebných odborov počas štúdia vykonávajú produktívnu prácu sú finančne odmeňovaní.

 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM:

 

3757 L

Dopravná prevádzka

2414 L 01

Strojárstvo- výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení


2-ročné štúdium, denná forma, končí maturitou.