Ponuka DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

up

 

dual

 

 


Od školského roku 2015/2016 sme zapojení do systému Duálneho vzdelávania.

V septembri 2017 sme slávnostne otvorili nové priestory nášho Školiaceho centra. V súčasnosti prebieha v priestoroch našej spoločnosti odborný výcvik 119 žiakov dualistov.

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o možnosti prijatia nových žiakov dualistov v školskom roku 2018 / 2019 v študijnom odbore „2411 K MECHANIK NASTAVOVAČ".

V spolupráci so strednými odbornými školami plánujeme prijať 24 žiakov 1. ročníka Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste a 24 žiakov Strednej odbornej školy technickej v Čadci.

Zoznam benefitov, ktoré naši žiaci vstupom do duálneho vzdelávania získavajú, je uvedený v informačnom letáku v prílohe nášho mailu.

Medzi naše nové benefity patria od tohto školského roka kurzy anglického, nemeckého jazyka a odborný výcvik formou digitálneho vzdelávania (virtuálna realita).
Podporujeme aj mimoškolské aktivity žiakov : lyžiarsky výcvik, výlet pre najlepších dualistov do Sveta Techniky v Ostrave, účasť na súťažiach (H2CO autíčka, CNC majstrovstvá SR v CNC sústružení, frézovaní).

Prihlášku do duálneho vzdelávania nájdete tu:pdf