Zmluvy 2016 I.

111 -súbor na stiahnutie

Číslo zmluvy podľa centrálneho registra zmlúv SOŠt Čadca

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

2/2016

Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci

18.1.2016

 3/2016

Kúpna zmluva č. 01/2016 

19.1.2016

4/2016

Kúpna zmluva č. 02/2016 

26.1.2016

 5/2016 

Kúpna zmluva č. 03/2016 

 29.1.2016 

 6/2016 

Zmluva č. 2/2016/DV o duálnom vzdelávaní 

 1.2.2016

7/2016

Kúpna zmluva č. 04/2016 

 5.2.2016

19/2016

Kúpna zmluva č. 05/2016 

22.2.2016

20/2016 

Kúpna zmluva č. 06/2016 

 24.2.2016 

21/2016

Zmluva č. 1/2016/DV o duálnom vzdelávaní 

 1.3.2016 

22/2016 

Rámcová zmluva 

10.3.2016 

24/2016 

Darovacia zmluva 

11.3.2016 

25/2016 

Kúpna zmluva č. 07/2016 

14.3.2016 

26/2016 

Kúpna zmluva č. 08/2016 

14.3.2016 

27/2016 

Kúpna zmluva č. 09/2016 

16.3.2016 

29/2016 

Zmluva o duálnom vzdelávaní 

21.3.2016 

30/2016 

Kúpna zmluva č. 10/2016 

21.3.2016 

31/2016

Kúpna zmluva č. 11/2016 

31.3.2016 

32/2016

Kúpna zmluva č. 12/2016 

7.4.2016

33/2016

Kúpna zmluva č. 13/2016 

8.4.2016

34/2016

Kúpna zmluva č. 14/2016 

13.4.2016

35/2016

Darovacia zmluva

26.4.2016

36/2016

Kúpna zmluva č. 15/2016 

26.4.2016

37/2016 

Kúpna zmluva č. 16/2016 

 27.4.2016 

39/2016

Kúpna zmluva č. Z20167494_Z 

4.5.2016

40/2016

Súborná poistná zmluva

10.5.2016

41/2016 

Zmluva o uverejnení firmy

10.5.2016

42/2016

Kúpna zmluva č. 17/2016 

11.5.2016

43/2016

Kúpna zmluva č. 18/2016

16.5.2016

44/2016 

Kúpna zmluva č. 19/2016 

16.5.2016

45/2016

Kúpna zmluva č. 20/2016 

19.5.2016

46/2016 

Kúpna zmluva č. 21/2016 

2.6.2016 

47/2016 

Kúpna zmluva č. 22/2016 

3.6.2016 

48/2016 

Kúpna zmluva č. 23/2016 

6.6.2016 

50/2016

Rámcová kúpna zmluva 

23.6.2016

51/2016 

Darovacia zmluva

23.6.2016

52/2016 

Zamestnávateľská zmluva 

7.7.2016 

53/2016

Darovacia zmluva 

8.7.2016

54/2016 

Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve 

14.7.2016