Doplnok školskeho poriadku

Doplnok Školského poriadku – platnosť od 01.02.2018

2) Žiaci sú povinní:

Bod g) chodiť do SOŠt a na pracovisko vhodne a čisto oblečení a upravení. Z hľadiska zistenia totožnosti nemať na hlave kapucňu.

3) Žiakom je zakázané:
Bod h) parkovať na parkovisku školy v zakázaných zónach označených vodorovným značením , zamedzujúcich vjazd motorových vozidiel napr.: záchrannej zdravotnej služby , dodávateľských služieb, odvoz odpadov a pod.

Čadca 23.01.2018

Ing. František Kajánek v.r.
riaditeľ