Zmluvy2018

 ikona......................súbor na stiahnutie

Číslo zmluvy

podľa centrálneho registra

zmlúv SOŠt Čadca

                          Názov zmluvy                                                                                                          

Dátum

 zverejnenia    

001/2018 Kúpna zmluva č. 01/18 11.01.2018
002/2018 Kúpna zmluva č. 02/18 15.01.2018
003/2018 Kúpna zmluva č. 03/18 18.01.2018
004/2018 Darovacia zmluva 22.01.2018
005/2018 Kúpna zmluva č. 04/18 30.01.2018
006/2018 Kúpna zmluva č. 05/18 30.01.2018
007/2018 Kúpna zmluva č. 06/18 14.02.2018
008/2018 Kúpna zmluva č. 07/18 28.02.2018
009/2018 Kúpna zmluva č. 08/18 02.03.2018
010/2018 Zmluva o servisnej službe 20.03.2018
011/2018 Kúpna zmluva č.9/18 10.04.2018
012/2018 Kúpna zmluva č.10/18 12.04.2018
013/2018 Kúpna zmluva č.11/18 17.04.2018
014/2018 Kúpna zmluva č. 12/18 18.04.2018
015/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 23.04.2018
016/2018 Dodatok č. 1 k dohode č. 1/2007 – ŠJ o poskytovaní závodného stravovania 24.04.2018
017/2018 Zmluva č. 1/2018/DV o duálnom vzdelávaní 26.04.2018
018/2018 Kúpna zmluva č. 13/18 04.05.2018
019/2018 Kúpna zmluva č. 14/18 09.05.2018
020/2018 Kúpna zmluva č. 15/18 16.05.2018
021/2018 Zmluva o ochrane osobných údajov 25.05.2018
022/2018 Zmluva o dielo
24.05.2018
023/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov  25.05.2018
024/2018 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátu č. 201804605 31.05.2018
026/2018 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy 20.06.2018
027/2018 Dodatok č. 2 k dohode c. 1/2007 ŠJ o poskytovaní závodného spracovania 21.06.2018
028/2018 Darovacia zmluva 04.07.2018