Vzdelávanie dospelých

0 položiek

Vzdelávanie dospelých

Obsluha CNC strojov

Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania v zmysle zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Číslo akreditácie POA: 0134/2012/97/1

Organizačná forma vzdelávania: prezenčná.

Cieľová skupina uchádzačov: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie podľa ISCED 3C v strojárskom odbore.

Rozsah vzdelávania:   modul sústruženie (SINUMERIK 840D) – 160 hod.

                                modul frézovania (HEIDENHAIN 426) – 160 hod

Vzdelávanie bude realizované vo vlastných priestoroch vybavených najmodernejšou didaktickou technikou a CNC strojmi.

 1

1

 

 

Termín akreditovaného vzdelávania Obsluha CNC strojov: 

  • február - apríl 2016
  • máj - jún 2016
  • jún - júl 2016
  • október - november 2016
  • november 2016 - január 2017
  • marec - apríl 2017
  • máj - jún 2017
  • október - november 2017

 

Propagačný materiál nájdete tu:  1

V tejto kategórii nie sú žiadne výrobky.