Stravovanie

0 položiek

Informácie pre stravníkov v školskej jedálni

Školská jedáleň sa nachádza v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v budove praktického vyučovania.

Obedy sa vydávajú každý pracovný deň od 10.00 do 13.30 hod.

  • Obedy pre žiakov na praktickom vyučovaní sa vydávajú v čase od 10.15 do 10.45 hod. (žiaci 2.,3. a 4.ročníkov) a v čase od 10.45 do 11.15 (žiaci 1. ročníkov).
  • Obedy pre žiakov na teoretickom vyučovaní sa vydávajú od 11.15 do 11.45 hod.

Cena stravného lístka:

  • pre žiakov -             1,49 € / 1 stravný lístok
  •  pre zamestnacov -  1,00 € / 1 stravný lístok

Platby za stravné lístky - v hotovosti u vedúcej školskej jedálne podľa rozpisu, najneskôr však do 5. dňa v príslušnom mesiaci

Objednávky na jedlo (2. obed) - 2 dni vopred v školskej jedálni /jedálny lístok/
                                                       výveska s dňom razenia

Odhlášky - do 13.00 hod. predchádzajúci deň osobne alebo telefonicky na tel. čísle 041/433 54 41

Odhlášky z obeda v deň odhlásenia nebudú akceptované!

Postup pri razení stravných lístkov nájdete tu:pdf

 1111