Ešte kúsok našej histórie

0 položiek

História SOU strojárskeho v Čadci sa začala písať už v r. 1958, kedy štátna výrobňa autodielov v Čadci, neskôr Tatra Čadca, bola začlenená do n. p. Kopřivnice ako samostatný závod. Pre organizáciu z toho vyplývalo aj právo prijímať absolventov ZŠ do učebného pomeru.

Niekoľko rokov boli žiaci pre závod pripravovaní v rámci zmluvnej dohody v odborných učilištiach iných organizácií (ZPS Kysucké Nové Mesto, Železničné učilište Zvolen, Vrútky, Tatra Bánovce nad Bebravou a Kopřivnica).

V roku 1962 bol vyčlenený samostatný pracovník, ktorý mal za úlohu organizačne a materiálne pripraviť v rámci závodu Tatra Čadca samostatné učňovské stredisko a do prvého ročníku bolo prijatých 24 žiakov v učebnom odbore sústružník a frézar. Do strediska sa vrátili aj žiaci 2. a 3. ročníka, ktorí sa dovtedy pripravovali v iných OV.

Teoretické vyučovanie zabezpečovala Učňovská škola v Čadci a praktické vyučovanie realizovalo učňovské stredisko v závode Tatra Čadca. V r. 1970 došlo k nárastu počtu žiakov a učňov. Stredisko dostalo štatút – stredisko praktického vyučovania. V r. 1976 sa začala výstavba budovy SOU strojárskeho Čadca. 1.9. 1982 bola daná do prevádzky budova teoretického vyučovania a 1.9. 1983 aj budova praktického vyučovania a ostatné súčasti, ktoré tvoria celý komplex školy.